3 Phase, 50HZ @ 240V & 60HZ @ 220V, 5-HP,12-18-Amp Magnetic Switch 3 Phase, 50HZ @ 240V & 60...

$70.79